Yurt Dışından Araç Getirme Şartları

Yurt dışından vergisiz araç getirme işlemleri hakkında internet ya da farklı alanlarda bilgi bulabilmek oldukça zor.

Yurt Dışından Araç Getirme Şartları hakkında internet ya da farklı alanlarda bilgi bulabilmek oldukça zor. Sizlere yardımcı olmak adına vergisiz olarak araç getirme ve plaka işlemleri hakkında gerekli bilgileri paylaşacağız. Belirlenen şartları taşıyan kişiler yurt dışından getirdikleri araç için gümrük vergisi, KDV ve ÖTV’den muaf tutulmaktadır. Yurt Dışından Araç Getirme Şartları

Yurt Dışından Araç Getirme Şartları
Yurt Dışından Araç Getirme Şartları

Bu kişilerin Türkiye’de misafir araç kullanımın yasal hale gelmesi için yaşadıkları ilin plaka numarası ile başlayan MA-MZ aralığında harf sistemiyle plaka tahsis edilmektedir. Yapılan bu işlemler taxfreecar, yabancıdan yabancıya ya da mavi plaka olarak da adlandırılmaktadır. Yurt dışından vergisiz araç getirme işlemleri için istenen gerekli şartlar, şartları taşıyan kişiler ve önemli olan tüm hususlara yazımızda yer verilecektir.

Yurt Dışından Vergisiz Araç Getirebilecek Kişiler

 • Diplomatik misyon temsilcilikleri ve diplomatik statüsü bulunmayan memurlar,
 • NATO’ya bağlı yabancı personel,
 • Yabancı öğretim görevlisi ve öğrenciler,
 • Yurt dışında emekli olmuş Türkiye’de ikamet eden yabancılar,
 • Federasyona bağlı yabancı sporcular,
 • Yurt dışında yerleşik olan yabancı basın kuruluşlarının Türkiye’de ikamet eden çalışanları,
 • Türkiye’de ikamet edip aynı zamanda çalışma izni bulunan yabancılar,
 • Avrupa Birliği program ve projeleri kapsamında çeşitli Bakanlıklarda geçici olarak bulunan yabancı uzmanlar,
 • Türk vatandaşlığından çıkmış mavi kart sahibi ve Türkiye’de ikamet edip Çalışan, Öğrenim gören yabancı uyruklu kişiler.

Yurt Dışından Getirilecek Aracın Vergisiz Olarak Türkiye’de Kullanılabilmesi İçin Yapılacak İşlemler

Yukarıda belirtilen yurt dışından vergisiz araç getirebilecek kişiler aynı zamanda araç sahibi olmalıdır. Başkasının üzerine ruhsatlı araçlar vergi muafiyetinden faydalanamamaktadır. Türkiye’de vergisiz olarak kullanılmak istenen misafir araçlar için kişilerin tescilli araçları ile Türkiye’ye girişlerinde bağlı bulundukları Gümrük Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları halinde yurt dışından vergisiz araç getirme işlemleri başlamış olmaktadır.

Gümrük Müdürlüğü tarafından araç ile ilgili olarak “Araç Tespit Tesellüm Tutanağı” hazırlanarak araç gümrük ambarına çekilir. Yurt Dışından Araç Getirme Şartları Araç sahibine gerekli evrakları tamamlayabilmesi için Gümrük Müdürlüğü tarafından süre verilir.

Türkiye ve Otomobil Turing Kurumundan Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi alınıp Gümrük Müdürlüğüne ibraz etmek gereklidir.

Bu belgeyi temin etmek için Araç Tespit Tesellüm Tutanağı’nın ıslak imzalı bir nüshası ve araç için belirlenen teminat tutarının kurum hesaplarına yatırılmış olması gerekmektedir. Türkiye ve Otomobil Turing Kurumundan Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi (mavi karne) İçin istediği belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1. Yurt dışından vergisiz araç getirme işlemleri için gerekli belgeler (Çalışan Yabancılar);

 • Pasaport ve sürücü belgesi (fotokopileriyle beraber)
 • Çalışma İzni fotokopisi
 • Çalışma izninden muaf olan yabancılar için SGK’dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) Türkiye’de çalıştıklarına dair resmi belge
 • Aracın kendine ait olduğunu gösteren araç ruhsatı, satış varsa, ilgili konsolosluktan satış sözleşmesi (satıcıya ait ruhsat fotokopisi ile birlikte)
 • Gümrük Müdürlüğü’nden alınmış “Araç Tespit Tesellüm Tutanağı”
 • Aracın, marka, tipi, motor hacmi ve model yılına göre teminat. (Nakit veya Kurum örneğine uygun vadesiz banka teminat mektubu)

2. Yurt dışından vergisiz araç getirme işlemleri için gerekli belgeler (Öğrenim gören yabancılar);

 • İkamet tezkeresi (Mavi Kart sahiplerinden istenmez.)
 • Öğrenim gördüğü yerden, Kuruma hitaben öğrenci belgesi
 • Pasaport, sürücü belgesi (fotokopileriyle beraber)
 • Aracın kendine ait olduğunu gösteren araç ruhsatı satış varsa, ilgili konsolosluktan satış sözleşmesi (satıcıya ait ruhsat fotokopisi ile birlikte)
 • Gümrük Müdürlüğü’nden alınmış “Araç Tespit Tesellüm Tutanağı”
 • Aracın, marka, tipi, motor hacmi ve model yılına göre teminat. (Nakit veya Kurum örneğine uygun, vadesiz banka teminat mektubu)

3. Yurt dışından vergisiz araç getirme işlemleri için gerekli belgeler (Emekli olmuş yabancılar);

 • İkamet tezkeresi
 • Ülke sosyal güvenlik kuruluşlarınca verilen, emekli olduğunu gösteren belge (büyükelçilik veya konsoloslukça onaylı Türkçe tercümeli)
 • Pasaport, sürücü belgesi (fotokopileriyle beraber)
 • Aracın kendine ait olduğunu gösteren araç ruhsatı, satış varsa, ilgili konsolosluktan satış sözleşmesi (satıcıya ait ruhsat fotokopisi ile birlikte)
 • Gümrük Müdürlüğü’nden alınmış “Araç Tespit Tesellüm Tutanağı”
 • Aracın, marka, tipi, motor hacmi ve model yılına göre teminat. (Nakit veya Kurum örneğine uygun, vadesiz banka teminat mektubu)

Teminat konusunda mağduriyet yaşamamak adına Türkiye ve Otomobil Turing Kurumuna önceden mail atmanızda fayda vardır. Bahse konu kuruma triptik@turing.org.tr adresinden mail gönderebilirsiniz.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumundan alınacak mavi karnenin yanı sıra trafik sigortası yaptırmak da bir diğer işlemidir. Bu iki işlem yapıldıktan sonra belgeler Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilerek  Araç alındıktan sonra MA-MZ plaka için birkaç işlem daha yapılması gerekmektedir.

Yurt dışından getirilen tüm araçlar için Türk Standartları Enstitüsü’nden “Araç Uygunluk Belgesi” alınmalıdır. Araç uygunluk belgesini alabilmeniz için bu işi yapan özel mühendislik firmalarından hizmet almanız gerekmektedir. Yurt dışından vergisiz araç  kişiler Almış oldukları TSE belgesi ve trafik sigortası ile birlikte yabancı plakalı aracın muayene istasyonlarında TÜV işlemlerini yaptırması gerekmektedir.

Alınan tüm belgeler Gümrük Müdürlüğüne ibraz edilerek Gümrük Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğü’ne  üzere şahadetname hazırlatılması gereklidir. Emniyet Müdürlüğü tarafından evrakta sahteciliğin önüne geçmek maksadıyla şahadetnameler elden alınmamakta Gümrük Müdürlüğü tarafından posta ya da kargo ile gönderilmesi istenmektedir.

Son olarak yurt dışından vergisiz araç getirme işlemleri kapsamında Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile geçici ithal edilen taşıtlar ile yabancı uyruklu kişilerin taşıtlarına Emniyet Genel Müdürlüğü’nce MA-MZ harf serisini taşıyan plakalar verilmektedir.

Misafir araç adına ruhsat çıkarıp Türk plakası almak için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 • İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (EK-1 Formu)
 • Araç Muayene Belgesi (TÜV)
 • Şahadetname
 • Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun düzenlediği mavi karne fotokopisi
 • Araç Uygunluk Belgesi (TSE)
 • Kişinin çalıştığı yerden çalıştığına dair belge
 • Pasaport
 • İkamet tezkere fotokopisi (Mavi Kartlılara ve Çalışma İzni sahibi yabancılara gerek yok)
 • Eğer sahipse Mavi Kart fotokopisi
 • Trafik sigortası

Yurt dışından vergisiz araç getirme işlemleri kişilerin icra ettikleri iş ve konumlarına göre teminatsız ve teminatlı olarak iki şekilde yapılmaktadır. Teminatsız olarak yapılan araçlar için sahiplerinin beyanlarını içeren ve bağlı oldukları kuruluş temsilciliklerinin onayı ile düzenlenen taahhütname ve teminat hükmündeki geçici giriş belgesi ile işlem yapılmaktadır. Teminatlı olarak, nakit ya da banka teminat mektubu karşılığında, Türkiye Turing Otomobil Kurumu tarafından verilen yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile işlem yapılmaktadır.

Taahhütname Ve Teminat Hükmünde Olan Geçici Giriş Belgesi İle İşlemleri Yapılaca Olan Yabancı Kişiler

 • Türkiye’ deki elçilik ve konsoloslukta görevli Memur ve Hizmetliler
 • Teknik iş birliği ve ona benzer uluslararası anlaşmalar kapsamında çalışan yabancı uzman personel
 • Yabancı işçi bürolarında çalışan yabancı personeller
 • Yabancı basın yayın kuruluşları ve mensupları
 • NATO’da görevli yabancı personel( Bu kişilere ait araçların Gümrük işlemleri NATO Beyannamesi ile yapılmaktadır)
   
   
   
   

  2009 yılınca çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, Türkiye Gümrük Bölgesi’nde ikamet etmeyen kişilerin, yaşadıkları ülkede ve kendi isimlerine kayıtlı araçları geçici olarak Türkiye’ye getirmesine izin verilmiştir.

   Yurtdışından Türkiye’ye Araba Getirmek İçin İstenen Şartlar ve Belgeler (2020)

   Yurtdışından yabancı plakalı bir aracı Türkiye’ye getirmek için araç sahiplerinden çok sayıda şarta uyması istenmektedir. Bu şartlar genel olarak; yurtdışı ve Türkiye’de bulunma süresi, pasaport kaydı ve vekalet işlemleri çerçevesinde oluşmaktadır. Bu kapsamda araç getirmek için istenen şart ve belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir.

  Yurtdışından araç getirmek isteyenlerin ikameti taşıtın kayıtlı olduğu ülkede bulunmalıdır.

  Türkiye’ye araç ile giriş yapılacak tarihten geriye bakıldığında, araç sahibinin son yılda en az 185 gün yurtdışında bulunması gerekmektedir. Giriş tarihinden geriye bakıldığında son yılda 180 günden fazla Türkiye’de kalanların araç getirmesine izin verilmemektedir.

  Yurtdışından Araba Getirmede Emekli ve Çalışan Ayrımı Var mı?

   Yurtdışından Türkiye’ye araba getirecek kişilerin araştırdığı konuların başında emekli ve çalışan ayrımı gelmektedir. Bu kapsamda iki statü arasındaki tek fark, araç ile ülke girişinden öncesinde bakılan Türkiye’de kalma süresidir. Bu kapsamda, yurtdışında emekli olup, ilk kez araç getirenlerde geriye dönük 185 gün yurtdışında bulunma kriterine bakılmamaktadır. Ancak hem emekli hem de çalışanlar, Türkiye’ye getirdikleri yabancı plakalı araçlarını yurt içinde en fazla 730 gün süreyle tutabilmektedir.

  Diğer makalelerimizi okumak için tıklayın

  Diğer sitemize göz atmak için tıklayın

  türkiye de kalan
  185 gün yurtdışında bulunma
  getirecek kişinin
  mümkün değildir
  yurtdışından araba getirmede
  yabancı plakalı araç
  uygulaması sayesinde gümrük kapılarında
  mülkiyet belgesi
  aracı getiren
  türkiye ye giriş
  sigorta poliçesi
  yurtdışından emekli
  önbeyan uygulaması sayesinde gümrük
  yurt dışında
  araba getirmek
  araç sahibi
  var mı
  yerleşik kişiler seyahatleri öncesinde kendilerine ve taşıtlarına ait bilgileri
  kayıtlı olduğu
  getiren kişinin
   

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu